Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI

Genel Bilgiler


Kastamonu Üniversitesi Devrekâni TOBB Meslek Yüksekokulu 2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde İnsan Kaynakları Yönetimi Programı ile eğitim öğretime başlamıştır. Program 2020-2021 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci alımına kapatılmıştır.

Program

Bilginin ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının başarının tek koşulu haline gelmesi, mesleki anlamda eğitim gören bütün öğrencilerin eğitime ve iş hayatına bakışını radikal bir biçimde değiştirmektedir. Bugün eğitim, okul duvarlarının dışına taşmış ve hayat boyu devam edecek bir süreç şeklini almıştır. Bu anlamda İnsan Kaynakları Yönetimi’ni profesyonel bir uğraş alanı olarak seçen meslek mensuplarının da  sadece ülke koşullarında değil, küresel boyutta iş üretecek, görev üstlenecek bir yetkinlik düzeyine ulaşmaları son derece önemli olmuştur.

Amaç

Kamu ve özel sektörün insan kaynakları bölümlerinde, çalışanların işe alınmasından, planlanmasına, ücretlendirilmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreçleri planlayan ve yöneten, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek ve bu bilgileri raporlayabilecek, uluslararası rekabette ve ulusal kalkınmada gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir.

Hedef

Küreselleşmenin, ekonomik, teknolojik ve siyasi gelişmelerin sonucunda gerek yönetimsel, gerek ekonomik alanlarda çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak küreselleşmenin önemli unsurları haline gelen ulusal ve uluslararası şirketler, varlıklarını korumak ve devam ettirmek amacıyla başta İnsan Kaynakları olmak üzere çeşitli değişim ve gelişim programları uygulamaktadırlar. Bu değişim ve gelişmenin başarılı olması, başta şirket yönetiminin, çalışanlarını bir vizyon etrafında toplayacak yönetim felsefesine ve İnsan Kaynaklarına verdiği önem ve bakış açısına bağlıdır.

Program Çıktıları

İşletmenin çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden geçirilmesine yardımcı olma

İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlama

Çalışanların emeklilik, izin, hastalık, yer değiştirme, çalışma ortamının düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütme

İşe yeni alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemeye, eğitim materyallerinin hazırlanmasına, eğitim sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye yardımcı olma

İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının bölge çalışma müdürlüğüne bildirilmesinde işveren temsilcisi rolündeki amirine yardımcı olma

Toplam kalite yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü üstlenerek, çalışanların moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya çalışma

Çalışanlara yönelik dönemsel Performans Değerleme Sistemini düzenler, uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunma

Mezunlarımızın Geçiş Yapabilecekleri En Az Dört Yıllık Lisans Programları

Mezunlar, DGS sınavından yeterli puan alındığında

İnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İşletme

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerine geçilmektedirler.

Ayrıca sınavsız olarak Açıköğretim Fakültesinin aşağıdaki bölümlerine de devam edebilirler.

İktisat

Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

İşletme

Konaklama İşletmeciliği

Mezunların Çalışma Alanları

Özel ve Kamu Kuruluşlarının İnsan Kaynakları Birimleri

 Danışmanlık Firmaları

 Kariyer Planlama Şirketleri

 Sendikalar

 Devlet Planlama Teşkilatı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 Devlet İstatistik Enstitüsü

Ayrıca çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar Kalite Güvence Sorumlusu, İnsan Kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler.

Ders Programı


 İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, Ders Programı için tıklayınız

 Öğr. Gör. Dr. Cihan CILBIRCIOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Cihan CILBIRCIOĞLU Bölüm Başkan V.

Öğretim Planı


İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Güncel Müfredatı dersleri için tıklayınız.

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı 2015 Müfredatı dersleri içintıklayınız.

Ders İçerikleri


İnsan Kaynakları Yönetimi Programı ders içerikleri için tıklayınız.

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Öğr. Gör. Dr. Cihan CILBIRCIOĞLU (Bölüm Başkan V.)
0366 280 47 11
ccilbircioglu@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.