UZAKTAN ÖĞRETİM USUL VE ESASLARI

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ COVID-19 İLE MÜCADELE SÜRECİ

UZAKTAN ÖĞRETİM USUL VE ESASLARININ ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK KISIMLARI

 Bu usul ve esasların amacı COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Kastamonu Üniversitesinin 2020-2021 akademik yılı güz döneminde ve salgının seyrine göre diğer dönemlerde uzaktan öğretim ile yürütülecek dersler, ders materyalleri, sınav ve uygulamalarla ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Kararlar Kastamonu Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan toplantı sonucunda alınmıştır.

TEORİK DERSLERİN İŞLENİŞİ

1- Dersler, akademik birimler tarafından oluşturulan ders programında belirtilen saatlerde Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Sistemi üzerinden “sanal sınıf” uygulaması kullanılarak işlenecektir.

2-  Uzaktan öğretim sanal sınıfları KÜ-ALMS üzerinden yürütülecektir. Öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme girerek kaydoldukları dersleri sistem üzerinden çevrim içi veya çevrim dışı olarak takip edebileceklerdir.

3- Canlı dersler sistem tarafından otomatik olarak kayıt altına alınacak, ilgili dersin sayfasında yayınlanacaktır

4- Haftalık ders programları akademik birimlerin internet sayfalarından ilan edilecek,  normal öğretim ve ikinci öğretim için ayrı ayrı yürütülecektir.

5- 2020-2021 Güz döneminde dersler vize haftası da dahil olmak üzere 15 hafta olarak yapılacaktır.

6- Her ders için, uygulama ya da vize ve final olmak üzere ölçme-değerlendirme faaliyeti yapılacaktır. Uygulamanın ya da vizenin etki oranı %40, finalin etki oranı ise %60 olacaktır.

7- Uzaktan öğretim destek amacıyla hazırlanmış videolara KUZEM’in internet sayfasından ulaşılabilecektir.

8- Öğrencilerin canlı derslere katılımı ve sonradan ders kayıtlarını izleme devam durumları takip edilecektir. Teorik derslerde en az %35 canlı derse devam etme zorunludur. Kalan %35 devam zorunluluğu ister canlı ders ister tekrar izleyerek sağlanabilir. Teorik derslere %70 devam etmeyen öğrenci devamsızlıktan kalacaktır. Uygulamalı derslerde bu oranlar %40 canlı ders ve %40 tekrar izlemedir. Uygulamalı derslere %80 devam etmeyen öğrenci devamsızlıktan kalacaktır. Öğrenciler devam zorunluluğunun tamamını canlı derse katılım ile yerine getirebilirler. Ancak devam yerine geçecek ders kaydı izlemeleri dersin işlendiği hafta içerisinde yapılmalıdır. Daha sonra toplu bir şekilde işlenen dersler devam için kabul edilmeyecektir.

9- Uzaktan öğretim desteği için öğrenciler ilgili akademik birimin uzaktan öğretim bölüm sorumlularına ulaşabilirler.

UYGULAMALI DERSLER

Laboratuvar deneylerinin hazır görsellerle desteklenmesi, sanal laboratuvar uygulamaları, laboratuvarda yürütülen deneylerin video kaydı şeklinde hazırlanması, videoların etkileşimli video formatına çevrilerek adım adım deney yapma sürecinin yaşatılması, öğrenciler tarafından da basit deneylerin evde yapılması ve sonrasında videonun sisteme yüklenmesi gibi uygulamalar da program ve ders özelinde değerlendirilebilir.

STAJ

1.sınıfların yaz döneminde yapacağı stajın nasıl ve ne şekilde olacağı pandemi sürecine göre şekillenecektir. Duyuru Yüksekokulumuzun ilgili birimlerince yapılacaktır.

HAZIRLIK SINIFLARI

Arapça ve İngilizce hazırlık programları ve TÖMER kapsamında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve dönem içinde yapılan ölçme ve değerlendirmeler çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. TÖMER ve hazırlık programlarında dersler en az 45 dk. olacak şekilde yapılacaktır.

SINAVLAR

1- Yapılacak vize uygulamaları dijital ortamlarda gerçekleştirilecek, ağırlığı öğretim elemanları tarafından belirlenecektir.

2- Ölçme süreci, değerlendirme yaklaşımları, puanlama sistemi ve ölçütler hakkında öğrencilere yazılı ve/veya sözlü bildirimler derslere başlarken (dönem başında) yapılacaktır. Sınavlar sonucunda elde edilecek puanların ne anlama geldiği öğrencilere sınav öncesinde bildirilecektir.

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Mevlana ve İkili İşbirliği Protokolleri kapsamındaki uluslararası değişim programları ve Farabi Değişim Programı ile öğrenci ve personel hareketlilikleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, Erasmus+ kapsamındaki uluslararası değişim programları ile öğrenci ve personel hareketlilikleri ise Ulusal Ajans ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının süreç içerisinde belirleyeceği ilkeler doğrultusunda yürütülecektir.

GENEL BİLGİLENDİRME

Kuzeykent, Eğitim Fakültesi ve ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokulu kampüsleri öğrencilere açık olacak ve kütüphane, bölüm laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları ve internet imkanları kontrollü bir şekilde öğrencilerin kullanımına sunulacaktır.

SÜREÇ İÇERİSİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE DEVLETİN YETKİLİ KURUMLARINCA ALINAN KARARLAR DOĞRULTUSUNDA USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEKTİR