Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07/04/2020 tarihli ve 25557 sayılı, 09/04/2020 tarihli ve 26035 sayılı, 10/04/2020 tarihli ve 26317 sayılı, 13/04/2020 tarihli ve 26482 sayılı, 11/05/2020 tarihli ve 30480 sayılı, 22/05/2020 tarihli ve 31978 sayılı yazıları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasındaki duyurular doğrultusunda salgın hastalık nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak şartı ile; staj uygulaması bulunan akademik birimlerdeki staj, uygulama ve laboratuvar gibi çalışmalarla ilgili olarak, öğrencilerin staj yeri bulamama, staj yerlerinde sosyal mesafeye uyulamaması gibi risk oluşturacak durumlar nedeniyle; uzaktan (ödev, proje, sunum, vaka analizi vb.) yöntemlerle tamamlamalarına, 08/06/2020 tarihli Üniversitemiz Senato toplantısında karar verilmiştir.

Bu kapsamda öğrencilerin danışman hocaları ile iletişime geçerek 24 Haziran 2020 Çarşamba gününe kadar belirledikleri ödev konuları bölüm başkanlarının onayına sunulacaktır.

CD ortamında ve çıktı olarak hazırlanan ödevler, ilgili alanları doldurulan Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Formu ve dilekçe ile birlikte Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine 21 Eylül 2020 tarihine kadar posta yoluyla teslim edilecektir. Sonuçların değerlendirilmes25 Eylül 2020 tarihinde ilgili kurul tarafından yapılıp duyurulacaktır.

Not: 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak şartı ile zorunlu staj yerine geçecek olan ödevlerin nasıl değerlendirileceği (yüzyüze/online) pandemi sürecine göre güncellenebilir. Güncel duyuruları Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu web sayfası üzerinden takip ediniz.

 

Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Ödevi Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.