2021 yılından itibaren Üniversite öğrencileri staj başvurularını, 27/10/2020 tarihli ve 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının 571,2 sayılı tedbirine istinaden staj seferbirliği kapsamında yapabilecektir.

Staj seferbirliği 2021 yılı başvuruları 22 Şubat-22 Mart 2021 tarihinde alınacaktır. Detaylı bilgiye https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/#staj adresinden ulaşabilirsiniz.

T.C. vatandaşı, mavi kart sahibi ve Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu, ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan, lisans 3. veya 4.sınıfa ya da ön lisans son sınıfa geçmiş olan öğrencileri Staj Seferbirliği Projesinden faydalanabilecektir. Haziran 2021 tarihi itibarıyla lisans 2.sınıf ve ön lisans 1.sınıf öğrencilerinin sınıf bilgilerinin değişeceği öngörülerek, projeye bu sınıfların da başvuru yapabilmesine izin verilmiştir. Ancak, bahse konu öğrencilerin staj imkanlarından yararlanabilmesi için staj tarihinde bir üst sınıfa geçme şartı aranacaktır. 

Staj Seferbirliği’ne kayıt olmak için KARİYER KAPISI'na başvurabilirsiniz.

Linkler:

https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi/ilanlar-tr/3818-staj-seferberligi-basliyor

https://kariyer.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/kariyer-haber-ve-duyurular/duyurular/3363-staj-seferbirligi-basvurulari-devam-ediyor

Kariyer Kapısı Detaylı Bilgi: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/#staj

Aday Kayıt: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/Default.aspx?i=k

Staj seferberliği ile ilgili sıkça sorulan sorulara erişmek için tıklayınız

Açıklama:

Staj Seferbirliği Projesi üniversitelerde eğitim gören ve staj yaparak deneyim kazanmak isteyen öğrencilerin liyakat ilkelerine dayalı ve fırsat eşitliği sağlayan Kariyer Kapısı platformu üzerinden staj imkânı yakalamasına olanak sağlamaktadır. Platform üzerinden açılan ilana başvuran adaylar, işverenler tarafından; Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif Yeterlikleri üzerinden değerlendirilmektedir. Staj teklifi gönderme aşamasında adayların kimlik bilgileri işverenlerin erişimine açılmamaktadır. Bu sayede adaylar sadece sahip oldukları nitelikler özelinde değerlendirilmekte ve fırsat eşitliğine sahip olmaktadır.

Staj Seferbirliği Projesi OECD raporunda örnek uygulama olarak tanıtılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Bakanlıklarımız, Bakanlıklarımıza bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerimizin işbirliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferbirliği Projesi, OECD’nin “Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for all Generations?” (Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?) başlıklı raporunda, gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, OECD nezdinde sürdürülen “kanıta ve veriye dayalı politika yapımı” çalışmalarına yoğun katkı sunmakta, ilgili alt komitelerin önemli paydaşları arasında yer alarak ve bu alandaki tecrübe ve çalışmalarını söz konusu platformlarda paylaşmaya devam etmektedir.

Bu yıl başarı ile sürdürülen projenin; 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı ile “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” na dâhil edilmiş, uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması uygun görülmüştür.

Amaç

Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması, kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi ve ulusal ve uluslararası firmalarımızın yanı sıra, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunların azaltılması hedeflenmektedir.