COVID-19 pandemisi koşulları nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında azami süresi sona eren öğrencilerin durumlarının yeniden değerlendirilmesi neticesinde;

Azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız