1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

Günümüz iş dünyası, hızlı değişim ve gelişim sürecinin içinde olup, yeni işletme teorilerinin üretildiği ve uygulamalara yöneldiği bir duruma gelmiş ve bunun sonucunda büro yönetimi ve yönetici asistanlığı üzerinde durulması gereken bir kavram haline gelmiştir.
Hizmet, üretim, pazarlama sektörlerinin hızla değiştiği ve geliştiği zamanımızda, yaygın ofis ağlarında görev yapabilecek nitelikli ara elemanlara, her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Amaç ve Kapsam

Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıProgramı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek, sektörün değişen ve gelişen ihtiyacını karşılayacak nitelikte yönetici asistanı, büro yöneticisi, büro hizmetleri uzmanı olarak çalışabilecek uzman işgücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, çağımız bilgi toplumunda, hızlı teknolojik gelişim ve ona ayak uydurma çabaları içinde olan hızlı sosyal değişimin etkilerinin en üst düzeyde yaşandığı günümüz özel ve kamu sektörlerindeki iş yerlerinde, büro yönetimi ve organizasyonu, insan ilişkileri, yazışma-dosyalama, büro otomasyon sistemlerine hakim, modern protokol bilgilerine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerilerine sahip, yaratıcı, yenilikçi, değişimlere açık, inisiyatif kullanabilen çağdaş büro yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda bilgi ve becerileri ile işletme veya ofis yöneticilerine yardımcı olacak alanında uzman mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

 • Güncel Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • Disiplinler arası da dâhil takımlarda çalışma becerisi
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
 • On parmak klavye kullanma becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 • Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
 • Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Etkin iletişim kurma becerisi
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Mesleki özgüven becerisi
 • Girişimcilik Becerisi
 • Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
 • Analitik düşünme ve raporlama becerisi
 • Etkin zaman yönetimi ve planlı çalışma kültürü
 • Kriz ve stresle başa çıkabilme becerisi
 • Hızlı ve doğru karar alabilme becerileri

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına Sınavsız Geçiş Yapılabilecek Ortaöğretim Bölümleri

 • Büro hizmetleri
 • Büro yönetimi
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik
 • Hukuk Sekreterliği
 • Kütüphanecilik
 • Sekreterlik
 • Tıbbi Sekreterlik
 • Tıp Sekreterliği
 • Yönetim ve Ticaret Sekreterliği

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Mezunların Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olanlar;

 • Büro Yöneticisi
 • Ofis Hizmetleri Uzmanı
 • Üst Yönetim Asistanı
 • Yönetici Asistanı

Unvanını almaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrencilerin, özel veya kamu sektöründe yönetim fonksiyonlarının yerine getirildiği her birimde yönetici sekreteri ya da yönetici asistanı olarak çalışma imkânları mevcuttur.

 

.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Radyo Üniversite Devrekani