1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

Kastamonu Üniversitesi Devrekâni Meslek Yüksekokulu 2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde İnsan Kaynakları Yönetimi Programı ile eğitim öğretime başlamıştır.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunmakla birlikte zorunlu olan eğitim süresi 2 yıldır.

Program

Bilginin ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının başarının tek koşulu haline gelmesi, mesleki anlamda eğitim gören bütün öğrencilerin eğitime ve iş hayatına bakışını radikal bir biçimde değiştirmektedir. Bugün eğitim, okul duvarlarının dışına taşmış ve hayat boyu devam edecek bir süreç şeklini almıştır. Bu anlamda İnsan Kaynakları Yönetimi’ni profesyonel bir uğraş alanı olarak seçen meslek mensuplarının da  sadece ülke koşullarında değil, küresel boyutta iş üretecek, görev üstlenecek bir yetkinlik düzeyine ulaşmaları son derece önemli olmuştur.

Amaç

Kamu ve özel sektörün insan kaynakları bölümlerinde, çalışanların işe alınmasından, planlanmasına, ücretlendirilmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreçleri planlayan ve yöneten, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek ve bu bilgileri raporlayabilecek, uluslararası rekabette ve ulusal kalkınmada gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir.

Hedef

Küreselleşmenin, ekonomik, teknolojik ve siyasi gelişmelerin sonucunda gerek yönetimsel, gerek ekonomik alanlarda çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak küreselleşmenin önemli unsurları haline gelen ulusal ve uluslararası şirketler, varlıklarını korumak ve devam ettirmek amacıyla başta İnsan Kaynakları olmak üzere çeşitli değişim ve gelişim programları uygulamaktadırlar. Bu değişim ve gelişmenin başarılı olması, başta şirket yönetiminin, çalışanlarını bir vizyon etrafında toplayacak yönetim felsefesine ve İnsan Kaynaklarına verdiği önem ve bakış açısına bağlıdır.

Program Çıktıları

 • İşletmenin çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden geçirilmesine yardımcı olma
 • İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlama
 • Çalışanların emeklilik, izin, hastalık, yer değiştirme, çalışma ortamının düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütme
 • İşe yeni alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemeye, eğitim materyallerinin hazırlanmasına, eğitim sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye yardımcı olma
 • İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının bölge çalışma müdürlüğüne bildirilmesinde işveren temsilcisi rolündeki amirine yardımcı olma
 • Toplam kalite yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü üstlenerek, çalışanların moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya çalışma
 • Çalışanlara yönelik dönemsel Performans Değerleme Sistemini düzenler, uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunma

İnsan Kaynakları Yönetimi Programına Sınavsız Geçiş Yapabilecek Öğrencilerin Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanları

 • A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
 • Bankacılık
 • Bilgisayarlı Muhasebe
 • Borsa Hizmetleri
 • Deniz ve Liman İşletme
 • Dış Ticaret
 • Emlak Komisyonculuğu
 • Genel Hizmetler (Demiryolu)
 • İşletme
 • İşletmecilik (Demiryolu)
 • Muhasebe
 • Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
 • Muhasebe ve Finansman
 • Pazarlama
 • Pazarlama ve Perakende
 • Satış Yönetimi ve Reklamcılık
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Tesis İşletmeciliği
 • Ticaret
 • Ticaret liselerini alan ayrımı olmadığı dönemlerde bitirenler
 • Ulaştırma Hizmetleri
 • Büro Hizmetleri
 • Büro Yönetimi
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik
 • Hukuk Sekreterliği
 • Kütüphanecilik
 • Sekreterlik
 • Tıbbi Sekreterlik
 • Tıp Sekreterliği
 • Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
 • Yönetim ve Ticaret Sekreterliği

Programa Sınav ile Başvuracak Adayların YGS Puan Türü

 • YGS-6

Mezunlarımızın Geçiş Yapabilecekleri En Az Dört Yıllık Lisans Programları

Mezunlar, DGS sınavından yeterli puan alındığında

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerine geçilmektedirler.

Ayrıca sınavsız olarak Açıköğretim Fakültesinin aşağıdaki bölümlerine de devam edebilirler.

 • İktisat
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği

Mezunların Alacakları Unvan ve İstihdam Alanları

Öğrencilerimiz, “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” olarak mezun olurlar. Mezunlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncelikli olmakla birlikte tüm kamu kurumları ve özel kuruluşların başta insan kaynakları alanlarında olmak üzere tüm alanlarda orta kademe yönetici ve uzman eleman konumlarında çalışabilirler.

Ayrıca çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar Kalite Güvence Sorumlusu, İnsan Kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Radyo Üniversite Devrekani