Ders İçerikleri
(DGS, Yatay Geçiş vb. işlemler için diğer üniversiteden talep edilen müfredattır.)

Medya ve İletişim Programı 2015 Müfredatı için tıklayınız

Medya ve İletişim Programı 2016 Müfredatı için tıklayınız

Medya ve İletişim Programı 2017 Müfredatı için tıklayınız

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı  2015 Müfredatı için tıklayınız.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2017 Müfredatı için tıklayınız

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı 2015 Müfredatı için tıklayınız

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı 2017 Müfredatı için tıklayınız

Staj Kabul Formu

(1 nüsha halinde çıkarılacak, imzalanıp, kaşelenip, mühürlenecektir.)

Zorunlu Staj Formu

(3 nüsha halinde çıkarılacak ve her bir nüsha orijinal olarak imzalanıp, kaşelenip, mühürlenecektir. - Fotokopi imza kabul edilmeyecektir.)

Staj Değerlendirme Formu

(Staj sonunda işyerine verilerek doldurulması talep edilecektir. Doldurulduktan sonra öğreciye kapalı, imzalı, kaşe veya mühürlü bir zarfta, "gizli evrak" niteliğinde teslim edilecektir. Stajın geçerliliği için bu zarf AÇILMADAN öğrenci işlerine verilecektir.)

Staj Muafiyet Dilekçesi

(Daha önce alanı ile ilgili en az 2 yıl bir iş yerinde çalışanların staj yapmak istemediklerine dair dilekçedir.)

Özel Sektörde Staj Yapacak Öğrenciler İçin Staj Bilgi Formu ve Staj Sözleşmesi 

Staj Sözleşmesi

Tek Ders Sınavı Dilekçe Örneği

(Mezun olabilmek için yalnızca tek bir dersi kalan öğrencilerin girebileceği sınavdır. Bu sınava girebilmek için "tek ders sınavı dilekçesi" verilen dersin önceden alınıp "başarısız" olunması gerekmektedir. Alınamayan dersler için tek ders sınavı yapılamaz.)

Not Yükseltmek Amacıyla Bütünleme Sınavlarına Girecek olan Öğrenciler için Dilekçe Örneği

(DC ile kalmış olduğunuz dersler için de aynı dilekçeyi doldurup, kendi bölüm başkanlığınıza teslim ediniz.)

Öğrenci Belgesi Talebi için Dilekçe Örneği

(Öğrenci belgesi alabilmek için Öğrenci İşleri Ofisine teslim ediniz.)

Kayıt Dondurma Dilekçesi Örneği

(Kayıt dondurma talepleri, belgelendirilmiş geçerli mazeretleri ile birlikte "Kayıt Yenileme" sürelerinin sonuna kadar alınır.)

Kayıt Sildirme Dilekçesi Örneği

(Kaydınızı sildirmek için Öğrenci İşleri Ofisine teslim ediniz.)

Öğrenci Kimlik Kartı Bilgi Formu

(Kaybolan öğrenci kimliğinizin yeniden çıkarılabilmesi için Öğrenci İşleri Ofisine teslim ediniz.)

Ders Muafiyet Dilekçe Örneği

Maddi Hata Dilekçe Örneği

Vize Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği

Ortalama Yükseltme Dilekçe Örneği

Yaz Okulunda Farklı Üniversiteden Ders Alma Dilekçe Örneği