ZORUNLU YAZ STAJI HAKKINDA

Okulumuz öğrencilerinin, yaz dönemi süresince 30 iş günü süren stajlarını yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi için Kastamonu Üniversitesi Staj Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.

Daha önce 2 yıl süre ile alanı ile ilgili bir işyerinde çalışmış olan veya hali hazırda çalışıyor olanlar, bu çalışmalarını saydırarak stajdan muaf tutulabilmektedirler. Bunun için gereken muafiyet dilekçesi için tıklayınız.

Stajdan muaf olmayıp, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde zorunlu stajını yapacak öğrencilerimizin belirlenen staj tarihi 08.07.2019 - 22.08.2019'dur ve stajlar tek parça halinde 30 iş günü olarak yapılacaktır.

 

Özel Sektörde Staj Yapacak Öğrenciler İçin Staj Bilgi Formu ve Staj Sözleşmesi 

Staj Sözleşmesi

2018-2019 Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrencilerin Staj İşlemleri

Staj Öncesi İşlemler

1. Öğrenci, en geç dönem sonu sınavlarına kadar kendi alanında çalışabileceği özel veya devlete ait bir işyeri ile staj için görüşme yapıp bir ön kabul sağlar.

2. Staj Kabul Formu'ndan 1 adet, Zorunlu Staj Formu'ndan ise 3 adet çıktı alınır.

3. Öncelikle öğrenci, bu formlara fotoğrafını yapıştırıp kendine ait bilgileri doldurur. Sonrasında, yapıştırılan fotoğrafları öğrenci işleri ofisinde mühürletir. Mühürlenmiş olan belgeler, Müdür Yardımcısına onaylatılır.

4. Onaylatılmış bu belgeler, işyerine götürülür. Formlarda bulunan işyeri ile ilgili bilgiler, işyeri yetkilerince doldurulup, kaşelenir, imzalanır, varsa mühürlenir. Önemli Not: Hafta sonu (Cumartesi) staj yapacak öğrencilerin, staj yaptıkları kurumdan evrak getirmeleri gerekmektedir. Bu evrak ile doldurulacak staj tarihleri yeniden hesaplanarak forma yazılır.

5. İşyerince onaylanan bu belgeler, önce ilgili bölümün Bölüm Başkanına, daha sonra Müdür Yardımcısına onaylatılıp, danışmana teslim edilir. (Cumartesi günleri de staj yapacak öğrencilerin, Cumartesi günleri çalıştığına dair belge de danışmana teslim edilmelidir.) Danışman, bu belgelerden yalnız birini, öğrenciye işyerine staj zamanında götürmesi için geri verir. (Bu işlem için son gün, 13 Mart Çarşamba günüdür.)

6. Öğrenci işleri ofisinden staj defteri temin edilir. Alınan staj defterinin ikinci sayfasında bulunan fotoğraf alanına öğrencinin fotoğrafı yapışıtırılıp öğrencinin bilgileri yazıldıktan sonra, yapıştırılan fotoğraf mühürletilir.

7.Staj Değerlendirme Formu, çıktı alınarak öğrenciye ait temel bilgiler doldurulup bir mektup zarfı ile Bölüm Başkanına teslim edilir. Bölüm Başkanı, bu formu zarfllayıp gizli evrak niteliğinde kapatır.

Staj Sırasındaki İşlemler

1. Öncelikle, danışmandan alınan bir adet "Zorunlu Staj Formu" işyeri yetkilisine teslim edilir.

2. Staj defteri günlük olarak doldurulur.

Staj Defterinin Doldurulması

1. Staj dosyasının ikinci sayfası olan fotoğraflı sayfada yer alan işyeri bilgileri, doldurulur. Bu safyanın "Onay" bölümü staj bittiğinde doldurulur. 

2. Günlük olarak doldurulacak sayfalarda, yapılan işler, edilgen bir anlatım ile (yapıldı, edildi gibi) cümleler ile doldurulup günlük olarak hem öğrenci, hem de öğrenciden sorumlu olan eğitici personel tarafından imzalanır ve varsa kaşelenir.

3. Staj defteri sonundaki devam çizelgesi, günlük olarak öğrenciden sorumlu eğitici personel tarafından imzalanarak onaylanır. Bu onayın 30 tam günü içermesi gerekmektedir.

4. Stajınızın son günü, staj defterinizin ikinci sayfası olan fotoğraflı sayfanın "Onay" kısmını eğitimi personel ve işyeri yetkilinize imzalatıp, kaşeletin ve "Onay" yazısı üzerine işyerinin kaşesini veya varsa mührünü bastırın. Ayrıca kapalı zarfı işyeri yetkilisine teslim ederek stajınızın değerlendirilmesini içeren formu doldurtun. Form, yetkili tarafından doldurulduktan sonra, yetkilice yeni bir zarfa koyulmalı ve bu zarf yetkilinin imza ve kaşe veya mührü ile kapatılıp gizli evrak niteliğine getirilmelidir.

Staj Sonrası İşlemler

1. Onaylatılan staj dosyası ve kapalı zarf, 1. sınıf öğrencileri için Ekim ayı sonuna kadar, 2. sınıf öğrencileri için ise 15-30 Eylül tarihlerine kadar muhafaza edilerek okula getirilir.

2. Staj defteri ve kapalı zarf, öncelikle öğrenci işleri ofisine götürülür. Burada staj defterinin en son sayfasında bulunan dilekçe, defterden koparılıp doldurulduktan sonra öğrenci işlerine teslim edilir.

3. Staj defteri ve kapalı zarf, danışmana teslim edilir.

4. Öğrenciler, Bölüm Başkanlığının ilan ettiği bir tarihte staj mülakatına çağırılır.

5. Mülakat, işyeri değerlendirme notu ve staj dosyasına verilecek olan notlar sonucunda bir "staj notu" oluşturulur. Geçer puan alan öğrencilerin stajları "Başarılı" kabul edilir ve öğrenci bilgi sistemine başarıları işlenir.

Staj Defterinin Doldurulması

1. Staj dosyasının ikinci sayfası olan fotoğraflı sayfada yer alan işyeri bilgileri, doldurulur. Bu safyanın "Onay" bölümü staj bittiğinde doldurulur. Resmi inceleyiniz.

1

 

 

 

2. Günlük olarak doldurulacak sayfalarda, yapılan işler, edilgen bir anlatım ile (yapıldı, edildi gibi) cümleler ile doldurulup günlük olarak hem öğrenci, hem de öğrenciden sorumlu olan eğitici personel tarafından imzalanır ve varsa kaşelenir. Resmi inceleyiniz.

2

 

3. Staj defteri sonundaki devam çizelgesi, günlük olarak öğrenciden sorumlu eğitici personel tarafından imzalanarak onaylanır. Bu onayın 30 tam günü içermesi gerekmektedir. Resmi inceleyiniz.

3

4-4. Stajınızın son günü, staj defterinizin ikinci sayfası olan fotoğraflı sayfanın "Onay" kısmını eğitimi personel ve işyeri yetkilinize imzalatıp, kaşeletin ve "Onay" yazısı üzerine işyerinin kaşesini veya varsa mührünü bastırın. Ayrıca kapalı zarfı işyeri yetkilisine teslim ederek stajınızın değerlendirilmesini içeren formu doldurtun. Form, yetkili tarafından doldurulduktan sonra, yetkilice yeni bir zarfa koyulmalı ve bu zarf yetkilinin imza ve kaşe veya mührü ile kapatılıp gizli evrak niteliğine getirilmelidir. Resmi inceleyiniz.

4