Her biri en az 30 AKTS (Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi) kredisi değerinde olan ve 14 hafta süren, toplam 4 yarıyıldan oluşan, 2 yıllık bir eğitim programıdır. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Laborant ve Veteriner Sağlık” alanında ön lisans derecesine sahip olunur. 
Laborant ve Veteriner Sağlık programının amacı hayvan sağlığı ve laboratuvar konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.