1 Eğitim Alanları Derslikler

1 adet 150-250 öğrenci kapasiteli amfi

17 adet 0-50 öğrenci kapasiteli derslik

Toplam 24 adet eğitim alanı

2 Atölyeler ve Diğer Eğitim Alanları

1 adet kütüphane

2 adet 0-50 öğrence kapasiteli bilgisayar laboratuvarı

1 adet televizyon stüdyosu

1 adet radyo stüdyosu

2 adet atölye

1 adet fotokopi odası

3 Sosyal Alanlar

3.1Toplantı ve Konferans Salonları

1 adet konferans salonu

1 adet toplantı salonu

3.2 Kantinler ve Kafeteryalar

1 adet 172 m2 kafeterya

3.3 Yemekhaneler

1 adet yemekhane

1 adet mutfak

1 adet mutfak servisi

2 adet çay ocağı

3.4 Spor Tesisleri

1 adet, 1100 m2 açık spor alanı

3.5 Dinlenme Alanları ve Diğer Sosyal Alanlar

1 adet dinlenme salonu

2 adet abdesthane

1 adet bay mescit

1 adet bayan mescit

2 adet teras

4 Hizmet Alanları

4.1 Akademik Personel Hizmet Alanları

18 adet akademik personel odası

4.2 İdari Personel Hizmet Alanları

8 adet idari büro

5 Arşiv Alanları

        1 adet arşiv odası

6 Güvenlik Alanları

        8 adet yangın çıkışı

        1 adet güvenlik odası

        1 adet kamera teknik odası

        1 adet sığınak holü

        1 adet sığınak

7 Depolama Alanları

        5 adet depo alanı

        1 adet mal kabul alanı

        1 adet kömürlük

8 Diğer Alanlar

        5 adet kadınlar tuvaleti

        5 adet erkekler tuvaleti

        4 adet engelli tuvaleti

        2 adet temizlik odası

        1 adet teknik personel giyinme odası

        3 adet teknik oda (jeneratör, santral, elektrik)