Doç. Dr. Hüseyin Serkan EROL  Müdür    
Öğr. Gör. Kezban ÖZER  Müdür Yardımcısı    
 Öğr. Gör. Sevim ÇEVEN  Müdür Yardımcısı    
Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ  Üye    
Doç. Dr. Duygu Durna ÇORUM  Üye    
Dr. Öğr. Üyesi Beste DEMİRCİ  Üye    
 Sema KALINURGAN  Raportör