Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

Genel Bilgiler


Günümüz iş dünyası, hızlı değişim ve gelişim sürecinin içinde olup, yeni işletme teorilerinin üretildiği ve uygulamalara yöneldiği bir duruma gelmiş ve bunun sonucunda büro yönetimi ve yönetici asistanlığı üzerinde durulması gereken bir kavram haline gelmiştir. 

Hizmet, üretim, pazarlama sektörlerinin hızla değiştiği ve geliştiği zamanımızda, yaygın ofis ağlarında görev yapabilecek nitelikli ara elemanlara, her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

2012-2013 öğretim döneminden itibaren hizmet veren bölümümüz her yıl örgün öğretime ve ikinci öğretime belirlenen kontenjan dahilinde TYT  puan türü ile öğrenci almaktadır.

Amaç ve Kapsam

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu ve özel sektörde yönetici asistanlığı ve sekreterliğini yapabilme becerisini kazandırmayı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek, sektörün değişen ve gelişen ihtiyacını karşılayacak nitelikte yönetici asistanı, büro yöneticisi, büro hizmetleri uzmanı olarak çalışabilecek uzman işgücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ön lisans diploması ile mezun olan öğrencilerimiz, büro yönetimi meslek derslerinin yanı sıra, İşletme, Ekonomi, Hukuk, Muhasebe, Finansal Okur-Yazarlık, Girişimcilik, Halkla İlişkiler, Pazarlama İletişim Teknikleri gibi genel işletmecilik formasyonu kazandıracak temel bilgilerle de donatılmaktadırlar.

Staj; programda okuyan öğrencilerin zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günüdür. Öğrenciler stajlarını 1. ve 2. sınıf yaz dönemlerinden herhangi birinde 30 gün olarak yapabilmektedirler. 

Hedef

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, çağımız bilgi toplumunda, hızlı teknolojik gelişim ve ona ayak uydurma çabaları içinde olan hızlı sosyal değişimin etkilerinin en üst düzeyde yaşandığı günümüz özel ve kamu sektörlerindeki iş yerlerinde, büro yönetimi ve organizasyonu, insan ilişkileri, mesleki yazışmalar, dosyalama ve arşivleme konularında bilgi ve becerilerle donatılmış, büro otomasyon sistemlerine hakim, modern protokol bilgilerine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerilerine sahip, yaratıcı, yenilikçi, değişimlere açık, inisiyatif kullanabilen çağdaş büro yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda bilgi ve becerileri ile işletme veya ofis yöneticilerine yardımcı olacak alanında uzman mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

 •  Güncel teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
 •  Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 •  Disiplinler arası da dâhil takımlarda çalışma becerisi
 •  Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 •  Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
 •  On parmak klavye kullanma becerisi
 •  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 •  Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
 •  Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 •  Etkin iletişim kurma becerisi
 •  Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 •  Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 •  Mesleki özgüven becerisi
 •  Girişimcilik becerisi
 •  Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
 •  Analitik düşünme ve raporlama becerisi
 •  Etkin zaman yönetimi ve planlı çalışma kültürü
 •  Kriz ve stresle başa çıkabilme becerisi
 •  Hızlı ve doğru karar alabilme becerileri

Dikey Geçiş İmkanları:

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında gerekli başarıyı göstererek programın ilgili birimlerinde Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

*ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
-Sağlık Yönetimi
-Yönetim Bilişim Sistemleri

*GEÇİŞ YAPILABİLECEK AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI (PROGRAMLARIN 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALMADAN KAYIT YAPILABİLECEKTİR)

-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
-İktisat
-Kamu Yönetimi
-Maliye
-Uluslararası İlişkiler
-İşletme
-Konaklama İşletmeciliği
-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
-Turizm İşletmeciliği

*GEÇİŞ YAPILABİLECEK AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI (PROGRAMLARIN 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALARAK KAYIT YAPILABİLECEKTİR)

-Sağlık Yönetimi
-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
-Yönetim Bilişim Sistemleri

Mezunların Alacağı Unvan

Program mezunlarına “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı” unvanı verilir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından Mezun Olanların İstihdam Alanları ve İstihdam Profilleri

Çalışma hayatında;

 •  Büro Yöneticisi
 •  Bölüm/Birim Sekreteri
 •  Ofis Hizmetleri Uzmanı
 •  Üst Yönetim Asistanı
 •  Yönetici Asistanı
 •  Yönetici Sekreterliği

gibi unvanlarla iş olanakları bulunmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin, özel veya kamu sektöründe yönetim fonksiyonlarının yerine getirildiği her birimde yönetici sekreteri ya da yönetici asistanı olarak çalışma imkânları mevcuttur.

 

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için; a) Öğretim planında yer alan tüm dersleri almak ve başarmakla, b) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) >= (büyük ve eşit) 2.00 koşulunu sağlamakla, c) Ön lisans düzeyinde 120 AKTS kredisini tamamlamakla, yükümlüdür. Ayrıca 30 iş günü zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. * Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin ilgili döneme kadar almış olduğu ve notu oluşmuş derslerin ortalamasını ifade eder.

 

 

Ders Programı


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ders Programı İçin Tıklayınız

Ortak Seçmeli Ders (OSD) Saatleri İçin Tıklayınız 

 Öğr.Gör. Sevim ÇEVEN
Öğr.Gör. Sevim ÇEVENBölüm Başkanı
 Öğr. Gör. Kezban ÖZER
Öğr. Gör. Kezban ÖZER

Öğretim Planı


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Güncel (2021) Müfredat dersleri için tıklayınız.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2020 Müfredat dersleri için tıklayınız.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2018 Müfredat dersleri için tıklayınız.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2017 Müfredat dersleri için tıklayınız.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2015 Müfredatı dersleri içintıklayınız.

Ders İçerikleri


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2021 ders içerikleri için tıklayınız.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2020 ders içerikleri için tıklayınız.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2018 ders içerikleri için tıklayınız.

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Öğr.Gör.Sevim ÇEVEN (Bölüm Başkanı)
0366 280 4716
sceven@kastamonu.edu.tr
© 2023 Kastamonu Üniversitesi Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu Tüm Hakları Saklıdır.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.