Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMI 

Genel Bilgiler

Eczane Hizmetleri Programı, eczacılık alanında hizmet vermek üzere gerekli bilgiye sahip olan,
sağlık alanında eğitilmiş ara elemanın yetiştirilmesini içermektedir.
Bu amaçla eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu yardımcı personeli tamamen bilimsel bir
ortamda eğitmek ve gerekli donanıma sahip mesleki becerileri kazanmış olan personel
yetiştirmek gayesi ile oluşturulan Eczane Hizmetleri programı, multidisipliner çalışmaları
zorunlu kılarak topluma kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Programın Amaç ve Hedefleri
Bu programın amacı, topluma daha kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması amacıyla eğitimli,
gerekli bilgi ve donanıma sahip olan sağlık alanında yardımcı ara elemanın yetiştirilmesidir.
Program kapsamında, mesleki bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak kazanılması, güncel bilgi
ve teknolojilerinin kullanımının öğretilmesi, reçeteli ve reçetesiz ilaçlara ait sağlık
prosedürlerinin uygulanması ve tutulması gereken kayıtlar hakkında gerekli olan bilgilerin
verilmesi ve güncel sistem hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, ilaç kullanımı
konusunda akılcı bir yaklaşımın sergilenmesi ve bunların hepsinin yapılması için de gerekli
olan bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını içermektedir.

Program Dili: Türkçe

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Eczane Hizmetleri Programına girebilmeleri için,
ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmeleri ve yeterli TYT
puanı almaları gerekir. Ayrıca lise ve dengi okullardan mezun olmaları gerekir.

Mezuniyet Şartları:
Eczane Hizmetleri Programı öğrencilerinin, müfredatta yer alan 120
AKTS karşılığındaki tüm dersleri en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde
tamamlaması gerekmektedir. Bu programda 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır
(Kastamonu Üniversitesi Staj Yönergesi, Madde 26).

Mezunlarına Verilen Unvan: 4 yarıyıl sonunda tüm derslerden ve zorunlu stajdan başarılı olan
öğrenciler Eczane Teknikeri unvanı kazanmaktadırlar.

Mesleki Görevler
Eczane Teknikerleri, eczacının denetimi, gözetimi ve sorumluluğunda;
  1. Eczanede sunulan reçeteli ve reçetesiz ilaç, tıbbı ürünler, kozmetik müstahzar, tıbbı malzeme ve sağlıkla ilgili diğer ürünlerin temininde, saklanmasında ve sunulmasında eczacıya yardım eder.
  2. Bu ürünlerin en son kullanma tarihlerini ve stok kontrollerini yapar, eksikleri tespit eder ve uygun bir şekilde depolanmaları konusunda eczacıya yardımcı olur.
  3. Eczanede bulunan cihazların ve eczane laboratuvarının bakımını yapar ve işlerliğini sağlar.
  4. Elektronik ve diğer defter kayıtlarının tutulmasında eczacıya yardımcı olur.
  5. Eczacının idari, yasal ve mali süreçleriyle ilgili eczacı tarafından verilen görevler yerine getirir.
  6. Eczanenin işleyiş ve organizasyonunda eczacı tarafından bunların dışında verilen görevleri yerine getirir.
Dikey Geçiş İmkânları
Eczane hizmetleri bölümünü başarı ile bitiren öğrenciler YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda,
Eczane Hizmetleri ön lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan
Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde “Biyokimya, Kimya, Kimya Mühendisliği”
lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri
Eczane Hizmetleri Bölümünden mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet
hastaneleri eczanelerinde ve ilaç sektörlerinde (ilaç depoları, ilaç üretim laboratuvarları ve ilaç
satış firmaları) görev alabilirler.

Kampüse İlişkin Koşullar
Meslek Yüksekokulumuz Devrekâni İlçesinde bulunup, Kastamonu iline uzaklığı 32 km’dir.
İlçeye ulaşım servislerle sağlanmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz 6282,5 m2 kapalı alana ve
1947 m2 açık alana sahiptir. Toplam 24 adet derslik, kütüphane, toplantı salonu, kantin,
yemekhane, konferans salonu ve 1100 m spor alanı bulunmaktadır

Ders Programı


Eczane Hizmetleri A Şubesi Ders Programı İçin Tıklayınız 

Eczane Hizmetleri B Şubesi Ders Programı İçin Tıklayınız 

Ortak Seçmeli Ders (OSD) Saatleri İçin Tıklayınız

Ders Kataloğu


Öğr. Gör. Ergin YILMAZ
Öğr. Gör. Ergin YILMAZBölüm Başkanı
Öğr. Gör. Melike KAYIM BAKIR
Öğr. Gör. Melike KAYIM BAKIR
 Öğr. Gör. Ayşenur ASLAN
Öğr. Gör. Ayşenur ASLAN

Öğretim Planı

Öğretim planı için tıklayınız.

Ders İçerikleri

Ders içerikleri için tıklayınız.

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Öğr.Gör. Ergin YILMAZ (Bölüm Başkanı)
0366 280 4715
yilmazergin@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.