Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Dokümanlar

 Staj

Staj Başvurusu İçin Yapılacak İşlemler

Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin yaz dönemi süresince 30 iş günü süren stajlarını yapmaları zorunludur. Öğrencilerin staj için gerekli belgeleri web sayfamızdan indirip doldurduktan ve fotoğraflarını yapıştırdıktan sonra okulumuzda ilgili yerlere imzalatıp staj yapmayı düşündükleri kuruma onaylatmaları gerekmektedir. Yaz döneminde yapılacak olan staj için belirlenen tarihler 18 Temmuz 2022 – 26 Ağustos 2022 arasındadır. (30 iş günü)

Staja gitmeden önce belge imzalarının Meslek Yüksekokulumuz ve staj yapılacak kurum tarafından tamamlanıp staj belgelerinin danışmanlarla kontrolü yapıldıktan sonra Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine teslim edilmesi için son tarih 06 Haziran 2022 Pazartesi günüdür. 

Staja gitmeden önce evraklarını Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işleri birimine teslim eden öğrencilerin staj dosyalarını öğrenci işlerinden alıp staj boyunca doldurmaları gerekmektedir. 

Staj Yönergesi İçin Tıklayınız

Staj Belgelerinin Teslimi ve Değerlendirilmesi

Staj dosyası da dahil staj sonunda istenen belgeler ve İşletme Staj Yeri Değerlendirme Formu, stajı izleyen yarıyılın başlamasından sonraki en geç iki hafta içinde Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerine teslim edilir. Bu süreden sonra verilecek staj belgeleri kabul edilmez. Staj  Yeri Değerlendirme Formu staj yapılan iş yeri yetkililerince doldurularak onaylanır. Belgeyi onaylayan yetkilinin adı, soyadı, unvanı ve görevi belge üzerinde açıkça belirtilir. Söz konusu belge kapalı zarf içinde, kurum tarafından ya da öğrenci aracılığıyla Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaştırılır.

Staj İçin Gerekli Belgeler

Staj Sözleşmesi İçin Tıklayınız (Üç adet çıktı alınarak düzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sözleşmenin, bir tanesi Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine, bir tanesi işletmeye teslim edilir, bir tanesi de öğrencide kalır.)

Staj Formu (SGK) İçin Tıklayınız. Bu formdan bir adet çıktı alınarak doldurulup staja başlamadan en geç 15 gün önce Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmek zorundadır.

İşyeri Staj Kabul Formu İçin Tıklayınız. (Öğrencinin bu formdan üç adet çıktı alarak doldurup önce meslek yüksekokulu müdürlüğüne, sonra staj yapacağı ilgili kuruma imzalattıktan sonra bir tanesini staj yapacağı kuruma iki tanesini de meslek yüksekokulu öğrenci işleri birimine teslim etmesi gerekmektedir.) 

Staj Yeri Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız. (Bu formdan bir adet çıktı alınarak staj bitiminde bu form staj yapılan kurum tarafından doldurulup imzalandıktan sonra kapalı zarf içerisinde ağzı kaşeli/mühürlü olarak Meslek Yüksekokulumuza gönderilecektir veya öğrenci aracılığıyla meslek yüksekokulumuza gönderilecektir. Zarfın kesinlikle açılmaması gerekmektedir.)

Staj Devam Çizelgesi İçin Tıklayınız. (Bu formdan bir adet çıktı alınıp staj bitiminde staj yapılan kuruma doldurtulup imzalattıktan sonra takip eden 5 iş günü içerisinde kurum tarafından kapalı zarf ile ağzı kaşeli/mühürlü olarak Meslek Yüksekokulumuza gönderilmesi veya öğrenci aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Kapalı zarf kesinlikle açılmadan meslek yüksekokulumuz öğrenci işleri birimine teslim edilmelidir.

Staja Başlama Formu için Tıklayınız. (Bu formdan bir adet çıktı alınarak staja başlandığı gün işyerine doldurtulup, imzalatıldıktan sonra işyeri tarafından e-posta yoluyla Meslek Yüksekokulumuza gönderilecektir.)

Staj Defterini temin etmeyenler için Staj Defter Sayfaları için Tıklayınız. (Her gün için 1 adet doldurulması gerekmektedir.)

Staj Muafiyeti

Madde 27-Dikey geçiş/yatay geçişle intibakı yapılan öğrenci geldiği yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğu sürede yaptığı stajın bir kısmını veya tamamı için muafiyet talebinde bulunabilir. Mesleği ile ilgili işyerinde en az iki yıl çalışan ve böyle bir iş yerinde çalıştığını belgeleyen öğrenciler bir dilekçe ile başvurmaları durumunda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonunun teklifi ve ilgili Yönetim Kurulu’nun kararı ile zorunlu stajlarından muaf tutulabilirler.

Staj Muafiyet Belgesi İçin Tıklayınız. (öğrenci, belgenin bir adet çıktısını alıp doldurduktan sonra çalıştığı kuruma imzalatarak Meslek Yüksekokulumuza teslim etmelidir.)

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.